Tato webová stánka používá z důvodu vylepšení služeb tzv. cookies. Tím, že tyto stránky používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies.

SSL Sichere Verbindung
SSL Sichere Verbindung

Použitím SSL certifikátu garantuje SPORT 2000 rent svým zákazníkům bezpečný přenos dat.

EMOTA Handelsverband
EMOTA Handelsverband

SPORT 2000 rent Online-Shop byl evropským sdružením E-Commerce vyznamenán a označen značkou kvality.

Handelsverband
Handelsverband

SPORT 2000 rent Online-Shop byl evropským sdružením E-Commerce vyznamenán a označen značkou kvality.

Podmínky

1.Uzavření smlouvy: Nájemní smlouva vzniká mezi objednávajícím zákazníkem (dále nájemce) a příslušnou půjčovnou sportovního zboží (prodejnou), ve které je zimní výstroj pronajímána. Pronájem probíhá výhradně za následujících podmínek:

2.Objednávka (=rezervace): Kompletní úhradu za vypůjčení je třeba provést výhradně online, přičemž zákazník vybírá z několika možností formy platby. Jako ceny platí uvedené  „online objednávkové ceny“ uvedené na webových stránkách SPORT 2000 rent pro příslušnou zimní výbavu popř. kategorii výbavy. Objednávka nabývá pro nájemce platnosti s uskutečněním platby přes internet a po obdržení potvrzení objednávky, pro půjčovnu rovněž po obdržení potvrzení objednávky.

3. Ustanovení při odstoupení / storno: Storno objednávky je možné provést výhradně v důsledku nemoci, úrazu nebo z jiných závažných důvodů (např. úmrtí blízkého příbuzného nebo spolucestujícího). V těchto nebo podobných případech je nutné informovat písemně SPORT 2000 a předložit písemný atest ošetřujícího lékaře. SPORT 2000 účtuje za storno objednávky storno poplatek ve výši 15 EUR na osobu, pro kterou byla objednávka uskutečněna. Nájemce má nadto možnost, předplacením odstupného ve výši dodatečných 5% z ceny nájmu při předložení důvodů storna, odstoupit od nájemní smlouvy za zvýhodněných podmínek. V tomto případě nebude účtován storno poplatek, ale propadne pouze předplacené odstupné. Rozdíl mezi zaplacenou částkou a storno poplatkem bude nájemci obratem vrácen. Předčasné vrácení zapůjčené výstroje musí být potvrzeno danou půjčovnou. Až poté je možné vrácení rozdílu částky za výpůjčku. Vrácení ceny nájmu nemůže být uskutečněno také v případě, pokud bude sportovní výstroj nájemcem převzata se zpožděním nebo z nějakých jiných důvodů nemůže být převzata vůbec. To stejné platí, pokud nájemce vrátí pronajímateli lyžařskou nebo snowboardovou výstroj předčasně. Nepříznivé počasí nebo jiné překážky, které nejsou ovlivnitelné SPORT 2000, neopravňují ke stornu objednávky. Při zranění nebo onemocnění nájemce během doby nájmu platí po předložení lékařské zprávy tyto podmínky: a) Zpětná úhrada ceny nájmu je možná pouze v případě, bude-li pronajaté zboží pronajímateli vráceno ihned po zranění nebo onemocnění b) Pokud je splněn bod a), bude nájemci vráceno nájemné za nevyužitou dobu nájmu od data vystavení předložené lékařské zprávy. Bez lékařské zprávy není zpětná úhrada možná. c) Jakmile bude SPORT 2000 informován o tomto případu, a jsou-li splněny body a) a b), převede ihned zpět zaplacené nájemné.

4. Vyzvednutí a vrácení výstroje: Nájemce musí v půjčovně předložit úřední doklad s fotografií (např. pas nebo řidičský průkaz) stejně jako vytisknuté potvrzení objednávky. Zákazník je srozuměn s tím, že doklad bude okopírován. Výstroj může být vyzvednuta v příslušné půjčovně v předvečer prvního dne nájmu od 16:00 hod. Vrácení lyžařské nebo snowboardové výstroje musí proběhnout v poslední den nájmu před zavřením provozovny. V případě delšího využití lyžařské nebo snowboardové výstroje bude vyúčtován rozdíl mezi skutečně využitou dobou nájmu a rezervovanou popř. zaplacenou dobou nájmu, který je třeba uhradit přímo na místě, a sice dle místních nájemních podmínek resp. cen. Nebude-li zapůjčená výstroj vrácena ve smluveném termínu, musí zákazník počítat s tím, že proti němu bude zahájeno stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, a že bude vyúčtována odpovídající částka. Zapůjčenou výstroj je třeba vrátit ve způsobilém stavu. Místo plnění je stanoviště půjčovny (provozovny), v níž si zákazník zapůjčil výstroj. Při zapůjčení mimo stát Rakousko platí jako smluvní právo rakouské právo.

5. Pojištění: Pronajatá sportovní výstroj není pojištěna, pokud pojištění nebylo uzavřeno ze strany nájemce. SPORT 2000 žádné pojištění nenabízí. Pronajímatel má možnost zákazníkovi potřebné pojištění nabídnout v místě výpůjčky.

6. Výměna: Výměna pronajaté sportovní výstroje je kdykoliv možná. Pokud nájemce vymění zapůjčenou sportovní výstroj za výstroj spadající do vyšší kategorie, je třeba uhradit doplatek dle ceníku. Pokud nájemce vymění zapůjčenou sportovní výstroj za výstroj spadající do nižší kategorie, žádné peníze se nevrací.

7. Užívání zapůjčené výstroje: Nájemce je plně zodpovědný za pronajatou sportovní výstroj a musí ji používat řádně a pouze v souladu s její funkcí a podmínkami použití. Vykazuje-li  sportovní výstroj při předání vady, může půjčovna – pokud vadu nemůže odstranit – sportovní výstroj vyměnit nebo odstoupit od smlouvy. Poskytnutí sportovní výstroje třetí osobě není povoleno. Nájemce musí zajistit to, aby byly lyže v době pronájmu uschovány tak, aby nedošlo k záměně nebo krádeži. Proto musí zajistit, aby lyže byly uschovány jednotlivě a odděleně od ostatních nebo v lyžařské úschovně (rovněž odděleně od ostatní výstroje). Během noci má být vypůjčené sportovní náčiní uschováno v uzamčené lyžařské půjčovně v místě ubytování nebo v uzamčeném vozidle.

8.Krádež / poškození: Při krádeži, porušení nebo poškození způsobených nepřiměřeným zacházením nebo při jednání v rozporu s v VOP ustanovenými povinnostmi úschovy, ručí nájemce za současnou hodnotu zapůjčené sportovní výstroje příp. za náklady na opravu. Při krádeži musí nájemce učinit oznámení u příslušného bezpečnostního orgánu během 24 hodin a nahlásit tuto skutečnost spolu s důkazy bez prodlení pronajímateli.

9. Ochrana dat: Osobní údaje, které zadáte na této webové stránce, budou využity při dodržování platných národních a evropských předpisů (ochrana dat) ke zpracování vaší poptávky popř. Údaje o zákazníkovi budou využity pro marketingové účely (newsletter apod.) za účelem informování zákazníka o relevantních nabídkách. online rezervace výstroje. Nájemce souhlasí s trvalým uložením a využitím údajů pro marketingové účely. Tento souhlas může být vždy a bezplatně odvolán, např. emailem na office@sport2000.at SPORT 2000 bude s vašimi osobními údaji zacházet důvěrně a zodpovědně, nebudou prodána, zapůjčena, ani poskytnuta třetím osobám.


10. Soudní příslušnost: Pro všechny právní spory v souvislosti s nebo na základě online objednávek přes SPORT 2000 platí výhradně rakouské právo a jsou pro ně příslušné výhradně místní rakouské soudy. Ručení nad rámec rezervace tzn. online výpůjčky, je pro SPORT 2000 vyloučeno.

Impressum

Firma und Rechtsform
: Zentrasport Österreich e. Gen. 

Mitglied der Wirtschaftskammer Oberösterreich, LG Handel mit Mode und Freizeitartikel

Sitz: Ohlsdorfer Straße 10 in 4694 Ohlsdorf

Firmenbuch
: Landesgericht Wels FN 93934 p

Behörde gem. ECG
: Bezirkshauptmannschaft Gmunden

DVR-Nr.: 
0095303

Kontakt: 

Zentrasport Österreich e. Gen.
Ohlsdorfer Straße 10
 in 4694 Ohlsdorf

Tel: 0043 (0) 7612 / 780 511      

Fax: 0043 (0) 7612 / 780 7511

Web: www.sport2000rent.com und www.sport2000.at
E-Mail: office@sport2000rent.com
UID-Nr.: ATU23413303

Geschäftsführung: Dr. Holger SchwartingDie Sport 2000 Zentrasport e. Gen. ist eine Einkaufsgenossenschaft von selbständigen Händlern und stellt die Buchungsplattform www.sport2000rent.com allen Händlern zur Verfügung. Verträge kommen nicht mit der Einkaufsgenossenschaft sondern mit dem Händler zustande - es wird darauf hingewiesen, dass www.sport2000rent.com nicht Vertragspartner ist. Das Webportal www.sport2000rent.com dient der Bewerbung und dem Verkauf der von uns vertriebenen Ware und Dienstleistung sowie der Darstellung unseres Unternehmens.  Auf die Tätigkeit der Zentrasport e. Gen. ist die Gewerbeordnung 1994 anwendbar, welche unter www.ris.bka.gv.at einsehbar ist.

Anmerkung Handelsverband

Sollte unser Service nicht zu Ihrer vollsten Zufriedenheit sein können Sie sich jederzeit an die unabhängige Ombudsstelle des Handelsverbands wenden:
ECQ Ombudsstelle
Handelsverband

Alser Strasse 45

1080 Wien

Web: www.sicher-einkaufen.at

E-Mail: ombudsstelle@handelsverband.at


Hinweis gem. Art 14 Abs. 1 ODR-VO:
Die Online-Plattform für die Streitbeilegung der Europäischen Kommission existiert derzeit noch nicht. Sie wird voraussichtlich ab Mitte Februar 2016 Ihren Betrieb aufnehmen. Dann finden Sie diese unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Konzept, Design & technische Implementierung:

Designers in Motion

Kreation | Media | Web | Mobile 

Web: www.designersinmotion.at

E-Mail: office@designersinmotion.at


Hinweise
: Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google”). Google Analytics und SPORT 2000 verwenden sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Information über die Verwendung von Social Media Plugins 
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: developers.facebook.com/plugins.
 
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand:
 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: www.facebook.com/policy.php.
 
Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
 
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem “Facebook Blocker“. 

Online záruka

  • levnější než přímo na místě
  • garance dispozice výbavy
  • bezplatná výměna výbavy
  • vyzvednutí den předem
  • TOP servisované lyže & snowboardy
  • vždy vč. hůlek

newsletter

Získejte nyní poukázku
v hodnotě €5,00