Bezplatné storno v případě nedostatku sněhu

Sleva na zapůjčení lyží až -20%

FIS pravidla chování na sjezdových tratích:

Každý lyžař a snowboardista je povinen znát a dodržovat pravidla stanovená FIS. Při jejich nedodržení ručí za způsobené škody sám lyžař.

Pravidla jsou platná jak na sjezdovce, tak i mimo značené cesty a sjezdy.

1.     Brát ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vždy chovat tak, aby neohrožoval ani nepoškozoval ostatní

Každý lyžař a snowboardista musí jet s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou má dohled. Musí přizpůsobit svou rychlost a styl jízdy vlastním znalostem a zkušenostem, sněhovým a povětrnostním podmínkám stejně tak jako i hustotě provozu.

3.     Volba jízdní stopy

Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí vlastní jízdní směr a stopu zvolit tak, aby neohrožoval osoby jedoucí před ním.

Předjíždět se smí pouze shora nebo zespod, zprava nebo zleva, ale vždy pouze s odstupem a tak, aby měl předjížděný lyžař (snowboardista) dostatečný prostor a dostatečnou volnost

5.     Vjíždění, rozjíždění a jízda směrem nahoru

Každý lyžař a snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě, nebo se chce po zastavení znovu rozjet, nebo chce stoupat směrem nahoru, se musí přesvědčit pohledem nahoru a dolů, že nemůže ohrozit ani sebe, ani ostatní osoby nacházející se na sjezdovce.

Každý lyžař a snowboardista se musí vyvarovat toho, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který spadl, se musí snažit, takové místo co nejrychleji uvolnit.

Lyžař a snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, tak musí činit na okraji sjezdové tratě.

Každý lyžař a snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

Při úrazech je každý povinen, poskytnou první pomoc.

Každý lyžař a snowboardista, ať již svědek nebo účastník, ať již zodpovědná osoba nebo ne, je povinen, prokázat v případě úrazu své personálie.

Vezmete-li si tyto rady k srdci, pak nestojí vaší bezpečné zimní dovolené bez úrazů jistě nic v cestě.

Rezervujte již dnes Vaši výbavu a využijte jedinečných výhod Quelle: FIS

10.  Povinnost prokázat se9.     Chování při úrazech8.     Respektování značek7.     Stoupání a sestup6.     Zastavení4.     Předjíždění2.     Ovládnutí rychlosti a stylu jízdy

Pravidla chování na sjezdových tratích

Abyste Vaši zimní dovolenou prožili bez úrazu, musíte na sjezdovkách dodržovat deset pravidel Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro chování na sjezdových tratích.