SPORT 2000 rent

Privacyverklaring

De volgende privacyverklaring geeft de klant een overzicht over wat met zijn gegevens gebeurt en welke beveiliging Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 bij een bezoek aan de website van SPORT 2000 rent biedt. 

Gegevensbescherming

Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 neemt de beveiliging van persoonlijke klantgegevens zeer serieus. Persoonlijke gegevens die de klant of de bezoeker op de website van SPORT 2000 rent opgeeft, worden onder inachtneming van de toepasselijke nationale en Europese voorschriften (gegevensbescherming) voor de afhandeling van de aanvragen resp. online-boekingen verwerkt en gebruikt.

Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 behandelen de persoonsgebonden klantgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke richtlijnen en deze privacyverklaring. Het gebruik van de website van SPORT 2000 rent is voor het opvragen van informatie ook zonder de invoer van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Voor een aanvraag of boeking worden echter persoonsgebonden gegevens verzameld. Deze gegevens worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat er zich bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kunnen voordoen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Deze verklaring heeft betrekking op de gegevens die de bezoeker op de website van SPORT 2000 rent opgeeft en geeft informatie over hoe met deze klantgegevens wordt omgegaan.

De gegevens van de klant worden voor marketingdoeleinden (bijv. nieuwsbrief enz.) gebruikt, zodat de klant over aanbiedingen kan worden geïnformeerd. De toestemming kan op elk gewenst moment kosteloos schriftelijk worden ingetrokken, bijv. via een mail aan office@sport2000rent.com. SPORT 2000 rent waarborgt in elk geval de vertrouwelijkheid van de gegevens en zal deze niet verkopen, verhuren of aan derden beschikbaar stellen. 

Gegevensveiligheid

Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 is eigenaar en exploitant van de SPORT 2000 rent website en maakt gebruik van een op internet gebaseerd reserveringssysteem voor de boeking van sportapparatuur. Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 maakt gebruik van een gecodeerde verbinding “SSL” (Secure Socket Layer) waarmee persoonlijke gegevens via een digitaal beveiligingssysteem worden gecodeerd en aan SPORT 2000 rent worden doorgegeven. 

Het verzamelen en het gebruik van gegevens

Op de website van SPORT 2000 rent verzamelt Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 gegevens die het bedrijf helpen inzicht te krijgen in de wensen van de klanten en websitebezoekers met betrekking tot de SPORT 2000 rent website en de aangeboden diensten en producten. Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 is de enige eigenaar van de gegevens die via de website van SPORT 2000 rent worden geregistreerd en verzameld. De gegevens worden, behalve op de in de verklaring beschreven manier of als gevolg van een rechterlijk besluit, niet verkocht, verhuurd of aan derden doorgegeven.

Aanmelding/contactformulieren

Op bepaalde pagina's van de website van SPORT 2000 rent hebben bezoekers en klanten de mogelijkheid formulieren voor door SPORT 2000 rent aangeboden diensten (bijv. nieuwsbrief, contactformulier, enz.) in te vullen. Bij het invullen van deze formulieren moeten bezoekers en klanten de persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer enz.) opgeven die voor het leveren van de diensten vereist zijn. Daarnaast kunnen gebruikers en klanten aanvullende, niet per se vereiste informatie (zoals taal, huurlocatie enz.) opgeven waardoor SPORT 2000 rent in staat is de bezoeker resp. de klant een nog persoonlijkere service te bieden. 

Persoonlijke gegevens en de toepassing ervan

De persoonlijke gegevens worden in de database van Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 opgeslagen. Bovendien worden automatisch gegevens in de logbestanden opgeslagen die Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 van de browser van de klant resp. de bezoeker tijdens het bezoek ontvangt. Dat betekent dat het IP-adres bekend is en dat een cookie wordt aangemaakt. Deze cookie garandeert dat bijv. een boeking resp. aanvraag correct kan worden afgehandeld. 

Cookies

SPORT 2000 rent maakt op zijn website deels gebruik van zogenoemde cookies. Deze cookies richten op de computer van de klant resp. bezoeker geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om het aanbod van SPORT 2000 rent gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de klant resp. bezoeker worden opgeslagen en die door de browser van de klant resp. bezoeker worden opgeslagen. De meeste van de door SPORT 200 rent gebruikte cookies zijn zogenoemde “sessiecookies”. Deze worden aan het eind van het bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven achter op het eindapparaat van de bezoeker resp. klant, totdat deze de cookies verwijdert. Deze cookies stellen SPORT 2000 rent in staat om de browser van de klant resp. bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen. Klanten resp. bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij over de plaatsing van cookies worden geïnformeerd, cookies alleen in aparte gevallen toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of altijd uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. 

Links en geïntegreerde externe content

De website van SPORT 2000 rent bevat links naar andere websites. Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 accepteert geen verantwoordelijkheid voor de op andere websites toegepaste gegevensbeveiliging en de daarop gepubliceerde content. 

Nieuwsbrief

Bezoekers en klanten die een abonnement willen op de SPORT 2000 rent nieuwsbrief, zijn verplicht om hiervoor de volgende gegevens op te geven: voornaam, achternaam en e-mailadres. Bezoekers en klanten hebben te allen tijde het recht om de ingevoerde persoonlijke gegevens te corrigeren. Via de aanmelding voor de SPORT 2000 rent nieuwsbrief gaat de klant akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief van SPORT 2000 rent. De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd en bevat informatie over nieuwe producten en aanbiedingen van SPORT 2000 rent. De persoonsgebonden gegevens die voor het versturen van de nieuwsbrief worden verwerkt, worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Klanten kunnen het abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen door op de betreffende knop te klikken of via een e-mail aan office@sport2000rent.com

Andere vormen van gegevensverzameling

De website van SPORT 2000 rent verzamelt op gezette tijden bezoekers- en klantgegevens via tijdelijke acties zoals prijsvragen, beoordelingen, enquêtes enz. De deelname aan deze acties is vrijwillig, zodat elke bezoeker resp. klant zelf kan beslissen of hij/zij deze persoonlijke gegevens al dan niet wil prijsgeven. Deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer enz.), demografische gegevens (bijv. postcode, leeftijd, enz.) of andere gegevens bevatten. De gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienst resp. het gevraagde product beschikbaar te kunnen stellen aan de bezoeker of klant. Informatie die via enquêtes wordt verzameld, wordt gebruikt ter verbetering van de website en diensten van SPORT 2000 rent.

Aanvullende informatie over prijsvragen, het contactformulier, groepsboekingen, beoordelingsmails enz. staat vermeld in de algemene voorwaarden. 

Wijzigen/bijwerken van persoonlijke gegevens

Elke door SPORT 2000 rent verzonden e-mail biedt de gebruiker of de klant de mogelijkheid de door hem bij de registratie voor de dienst of bij de contactopname via de website beschikbaar gestelde informatie te wijzigen, te bewerken of te verwijderen.

Kennisgeving over uw rechten: Conform § 26-28 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming 2000 mag de klant informatie opvragen over de verzamelde gegevens, deze eventueel corrigeren of verwijderen en/of protest aantekenen. 

Omvang van het verzamelen, gebruiksdoel en opslagduur

Alle online ingevulde of ingevoerde gegevens worden deels of volledig bij een aanvraag, boeking of dergelijke op de SPORT 2000 rent website verzameld en meerdere jaren op een beveiligde server van Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 opgeslagen.

De betreffende verhuurshop ontvangt alle met een * gemarkeerde gegevens voor gebruik.

Voor aanvullende vragen hierover neemt u a.u.b. contact op met het SPORT 2000 rent-team op +43 7612 / 780 511 of office@sport2000rent.com

Doorgeven van persoonlijke klantgegevens aan dienstverleners

Het feitelijke huurcontract komt uitsluitend tussen de klant en de betreffende verhuurshop tot stand en wordt van kracht na betaling van het huurbedrag voor de sportuitrusting. Klantgegevens die voor de voorbereiding van de huuruitrusting conform de algemene voorwaarden vereist zijn, worden voor een correcte instelling van de uitrusting aan de verhuurshop doorgegeven. De gegevens in de boekingsbevestiging vallen onder de privacyverklaring van de betreffende verhuurshop. 

Gegevens van de betaalmethode

Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 biedt klanten diverse betaalmethoden aan. Een exacte lijst hiervan en aanvullende informatie vindt u in de algemene voorwaarden

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics en SPORT 2000 maken gebruik van zogenoemde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies via een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de vooraf beschreven wijze en voor het vooraf genoemde doel. 

Informatie over het gebruik van social media plugins

Op onze website worden social plugins (“plugins") van het sociale netwerk facebook.com gebruikt dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”) wordt geëxploiteerd. De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de logo’s van Facebook (witte “f” op een blauw vlak of een “duim omhoog”-symbool) of worden aangeduid met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: Wanneer u een van onze websitepagina’s bezoekt die een dergelijke plugin bevatten, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server opgebouwd. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook via de plugins verzamelt en wij informeren u daarom conform de informatie die tot onze beschikking staat: Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat u de bijbehorende pagina van onze website hebt opgevraagd. Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Like’-knop in te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd waar deze wordt opgeslagen. Zelfs als u niet beschikt over een Facebook-account, kan Facebook gegevens over u (bijv. uw IP-adres) verzamelen en opslaan. Wij verwijzen u naar de Facebook-informatie over de gegevensbescherming m.b.t. doel en reikwijdte van de verkregen data, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt en aan uw bij Facebook opgeslagen accountgegevens koppelt, dient u zich voordat u onze website bezoekt af te melden bij Facebook. U kunt ook add-ons gebruiken om blockers voor uw browser te installeren. 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente versie van onze privacyverklaring. De wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht in werking treden en Zentrasport Österreich e. Gen. – SPORT 2000 zal de manier waarop de eerder verzamelde gegevens worden behandeld niet wijzigen.

 Aanvullende informatie en richtlijnen: