Tato webová stánka používá z důvodu vylepšení služeb tzv. cookies. Tím, že tyto stránky používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies.

SSL Sichere Verbindung
SSL Sichere Verbindung

Použitím SSL certifikátu garantuje SPORT 2000 rent svojim zákazníkom bezpečný prenos dát.

EMOTA Handelsverband
EMOTA Handelsverband

SPORT 2000 rent Online-Shop bol vyznamenaný európskym združením E-Commerce a označený značkou kvality.

Handelsverband
Handelsverband

SPORT 2000 rent Online-Shop bol vyznamenaný európskym združením E-Commerce a označený značkou kvality.

Podmienky

1. Uzavretie zmluvy: Nájomná zmluva vzniká medzi objednávajúcim zákazníkom (ďalej nájomcov) a príslušnou požičovňou športového tovaru (predajňou), u ktorej sa zimná výbava prenajíma.

2. Objednávka (=rezervácia): Kompletnú úhradu za vypožičanie je treba uskutočniť výhradne online, pričom si zákazník vyberá z niekoľkých možností formy platby. Ako ceny platia „online objednávkové ceny“, uvedené na webových stránkach SPORT 2000 rent pre príslušnú zimnú výbavu popr. kategórii výbavy. Objednávka nadobúda pre nájomca platnosť s uskutočnením platby cez internet a pod obdržaní potvrdenia objednávky, pre požičovňu rovnako po obdržaní potvrdenia objednávky.

3. Ustanovenia pri odstúpení / storno: Storno objednávky je možné uskutočniť výhradne v dôsledku ochorenia, úrazu alebo z iných závažných dôvodov (napr. úmrtie blízkeho príbuzného alebo spolucenstujúceho). V týchto, alebo podobných prípadoch je nutné informovať písomne SPORT 2000 a predložiť písomný atest ošetrujúceho lekára.

SPORT 2000 účtuje za storno objednávky storno poplatok vo výške 15,- EUR na osobu, pre ktorú bola objednávka uskutočnená. Nájomca má taktiež možnosť, predplatením odstupného vo výške dodatočných 5% z ceny nájmu pri predložení dôvodu storna, odstúpiť od nájomnej zmluvy za zvýhodnených podmienok. V tomto prípade nebude účtovaný storno poplatok, ale prepadne iba predplatené odstupné. Rozdiel medzi zaplatenou čiastkou a storno poplatkom bude nájomcovi obratom vrátený. Predčasné vrátenie vypožičanej výbavy musí byť potvrdenú danou požičovňou. Až potom je možné vrátenie rozdielu čiastky za vypožičanie. Vrátenie ceny nájmu nemôže byť uskutočnené taktiež v prípade, pokiaľ bude športová výbava nájomcom prevzatá s oneskorením, alebo z nejakých iných dôvodov nemôže byť prevzatá vôbec. To isté platí, pokiaľ nájomca vráti prenajímateľovi lyžiarsku alebo snowboardovú výbavu predčasne. Nepriaznivé počasie, alebo iné prekážky, ktoré nie sú ovplyvnené SPORT 2000, neoprávňujú k stornu objednávky. Pri zranení, alebo onemocnení nájomcu počas doby nájmu, platia po predložení lekárskej správy tieto podmienky:

a) Spätná úhrada ceny nájmu je možná iba v prípade, ak bude prenajatý tovar vrátený prenajímateľovi vrátený ihneď po zranení, alebo onemocnení.
b) Pokiaľ je splnený bod a), bude nájomcovi vrátené nájomné za nevyužitú dobu nájmu od dátumu vystavenia predloženej lekárskej správy. Bez lekárskej správy nie je spätná úhrada možná.
c) Akonáhle bude SPORT 2000 informovaný o tomto prípade, a ak sú splnené body a) a b), bude vrátenie nájomného ihneď uskutočnené.

4.Vyzdvihnutie a vrátenie výbavy: Nájomca musí v požičovni predložiť úradný doklad s fotografiou (napr. pas alebo vodičský preukaz) rovnako ako vytlačené potvrdenie objednávky. Zákazník súhlasí s tým, že doklad bude skopírovaný. Výbava môže byť vyzdvihnutá v príslušnej požičovni v predvečer prvého dňa nájmu pred zatvorením prevádzky. V prípade dlhšieho využitia lyžiarskej, alebo snowboardovej výbavy bude vyúčtovaný rozdiel medzi skutočne využitou dobou nájmu a rezervovanou popr. zaplatenou dobou nájmu, ktorý je treba uhradiť priamo na mieste a síce podľa miestnych nájomných podmienok reps. cien.

V prípade, že vypožičaná výbava nebude vrátená v zmluvnom termíne, musí zákazník počítať s tým, že proti nemu bude zahájené stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže a že bude vyúčtovaná zodpovedajúca finančná čiastka. Vypožičanú výbavu je treba vrátiť v spôsobilom a nepoškodenom stave. Miesto vrátenia je stanovisko požičovne (prevádzky), v ktorej si zákazník vypožičal výbavu. Pri vypožičaní mimo Rakúska platí ako zmluvné právo, rakúske právo.

5. Poistenie: Prenajatá športová výbava nie je poistená, pokiaľ poistenie nebolo uzavreté zo strany nájomca. SPORT 2000 žiadne poistenie neponúka. Prenajímateľ ma možnosť zákazníkovi potrebné poistenie ponúknuť na mieste

6.Výmena: Výmena prenajatej športovej výbavy je kedykoľvek možná. Pokiaľ nájomca vymení vypožičanú športovú výbavu za výbavu spadajúcu do vyššej kategórie, je treba uhradiť doplatok podľa cenníka. Pokiaľ nájomca vymení vypožičanú športovú výbavu za výbavu spadajúcu do nižšej kategórie, sa žiadne peniaze nevracajú.

7. Užívanie vypožičanej výbavy: Nájomca je zodpovedný za prenajatú športovú výbavu a musí ju používať riadne a iba v súlade s jej funkčnosťou a podmienkami použitia. V prípade, že vypožičaná výbava vykazuje pri predávaní chyby, môže požičovňa – pokiaľ chybu nemôže odstrániť – športovú výbavu vymeniť, alebo odstúpiť od zmluvy. Poskytnutie športovej výbavy tretej osobe nie je povolené. Nájomca musí zaistiť to, aby boli lyže v dobe prenájmu uschované tak, aby nedošlo k zámene alebo krádeži. Preto musí zaistiť, aby lyže boli uschované jednotlivo a oddelene od ostatných, alebo v lyžiarskej úschovni (rovnako oddelené od ostatnej výbavy). Počas noci má byť vypožičaný športový materiál uschovaný v uzamknutej lyžiarskej požičovni v mieste ubytovania, alebo v uzamknutom vozidle.

8. Krádež/poškodenie: Pri krádeži, porušení alebo poškodeniach spôsobených neprimeraným zaobchádzaním, alebo pri jednaní v rozpore s VOP ustanovenými povinnosťami úschovy, ručí nájomca za súčasnú hodnotu vypožičanej športovej výbavy príp. za náklady na opravu. Pri krádeži musí nájomca urobiť oznámenie u príslušného bezpečnostného orgánu počas 24 hodín a nahlásiť túto skutočnosť spolu s dôkazmi bez omeškania prenajímateľovi.

9.Ochrana údajov: Osobné údaje, ktoré zadáte na tejto webovej stránke, budú využité pri dodržovaní platných národných a európskych predpisov (ochrana dát) k spracovaniu Vašej žiadosti, popr. online objednávky výbavy. Nájomca súhlasí s trvalým uložením a využitím údajov pre marketingové účely. Tento súhlas môže byť vždy a bezplatne odvolaný, napr. emailom na office@sport2000.at. SPORT 2000 bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať dôverne a zodpovedne, nebudú predané, vypožičané, ani poskytnuté tretím osobám.

10. Sídlo súdu: Pre všetky právne spory v súvislosti, alebo na základe online objednávok cez SPORT 2000, platí výhradne rakúske právo a sú pre ne vyhradené príslušné miestne rakúske súdy. Ručenie nad rámec rezervácie tzn. online vypožičanie, je pre SPORT 2000 vylúčené. 

Impressum

Firma und Rechtsform
: Zentrasport Österreich e. Gen. 

Mitglied der Wirtschaftskammer Oberösterreich, LG Handel mit Mode und Freizeitartikel

Sitz: Ohlsdorfer Straße 10 in 4694 Ohlsdorf

Firmenbuch
: Landesgericht Wels FN 93934 p

Behörde gem. ECG
: Bezirkshauptmannschaft Gmunden

DVR-Nr.: 
0095303

Kontakt: 

Zentrasport Österreich e. Gen.
Ohlsdorfer Straße 10
 in 4694 Ohlsdorf

Tel: 0043 (0) 7612 / 780 511      

Fax: 0043 (0) 7612 / 780 7511

Web: www.sport2000rent.com und www.sport2000.at
E-Mail: office@sport2000rent.com
UID-Nr.: ATU23413303

Geschäftsführung: Dr. Holger SchwartingDie Sport 2000 Zentrasport e. Gen. ist eine Einkaufsgenossenschaft von selbständigen Händlern und stellt die Buchungsplattform www.sport2000rent.com allen Händlern zur Verfügung. Verträge kommen nicht mit der Einkaufsgenossenschaft sondern mit dem Händler zustande - es wird darauf hingewiesen, dass www.sport2000rent.com nicht Vertragspartner ist. Das Webportal www.sport2000rent.com dient der Bewerbung und dem Verkauf der von uns vertriebenen Ware und Dienstleistung sowie der Darstellung unseres Unternehmens.  Auf die Tätigkeit der Zentrasport e. Gen. ist die Gewerbeordnung 1994 anwendbar, welche unter www.ris.bka.gv.at einsehbar ist.

Anmerkung Handelsverband

Sollte unser Service nicht zu Ihrer vollsten Zufriedenheit sein können Sie sich jederzeit an die unabhängige Ombudsstelle des Handelsverbands wenden:
ECQ Ombudsstelle
Handelsverband

Alser Strasse 45

1080 Wien

Web: www.sicher-einkaufen.at

E-Mail: ombudsstelle@handelsverband.at


Hinweis gem. Art 14 Abs. 1 ODR-VO:
Die Online-Plattform für die Streitbeilegung der Europäischen Kommission existiert derzeit noch nicht. Sie wird voraussichtlich ab Mitte Februar 2016 Ihren Betrieb aufnehmen. Dann finden Sie diese unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Konzept, Design & technische Implementierung:

Designers in Motion

Kreation | Media | Web | Mobile 

Web: www.designersinmotion.at

E-Mail: office@designersinmotion.at


Hinweise
: Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google”). Google Analytics und SPORT 2000 verwenden sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Information über die Verwendung von Social Media Plugins 
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand:
 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
 
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem “Facebook Blocker“. 

ON-LINE ZÁRUKA

  • lacnejšie než priamo na mieste
  • záruka dispozície výbavy
  • bezplatná výmena výbavy
  • vyzdvihnutie deň dopredu
  • TOP servisované lyže & snowboardy
  • vždy vr. palíc

newsletter

Získajte poukážku
v hodnote 5,00€